Chat with us, powered by LiveChat

E-learning under Corona-pandemin

kunskap Jun 11, 2020

Världen förändras och har alltid förändrats, de senaste åren i snabbare takt med digitalisering som extra raketbränsle 

Utvecklingen fick ytterligare en kraftfull acceleration i och med pandemin som vi alla varit tvungna att adaptera till. 

En av de stora skillnaderna drabbade utbildningsväsende, vilket har förändrats i grunden.  

Globalt har 1.2 miljarder studerande tvingats lämna sina klassrum för att utbildningsväsendet varit tvunget att drastiskt ställa om eftersom vi inte kan vara fysiskt närvarande i samma rum. 

Redan innan pandemin fanns både tekniken och viljan att utreda och närma sig ett mer digitalt arbetssätt för utbildning både globalt och i Sverige. 

Det som kallas E-learning, eller på svenska E-lärande, alltså utbildning på distans som utgår från en digital kunskapsplattform har sedan 1990-talet haft en kraftig tillväxt då flera studier visat att det är lika, eller mer effektivt som traditionell utbildning men givet formatet har en rad andra fördelar. 

Skolor runt om i världen har blixtsnabbt varit tvingade att gå från att se E-learning som ett komplement till att definiera det som huvudspåret och den enda kanalen för att fortsätta att producera kunskapsöverföring. 

En av den största ökningen på en enskild plattform är det kinesiska bolaget Tencents läroplattform som från Februari 2020 fått ett inflöde av cirka 700 000 kinesiska studenter. 

The Imperial College London lanserade en kurs kring Corona, dess effekter, Covid19 och dess påverkan på samhälle, kursen är gratis och är en av de mest uppmärksammade i år. 

Självklart innebär denna magnifika ökning en rad utmaningar. Pedagogiken behöver anpassas, bandbredd behöver ökas för att klara den ökande datatrafiken.  

Även tillgång till dator kan skilja sig mellan 95% till ner till cirka 30% mellan olika länder, även en markant skillnad mellan samhällsgrupper där ekonomin kan bli en barriär kan identifieras. 

En rad fördelar kan dock redan skönjas, studier från The Research Institute of America visar på att kunskap studenter tagit till sig digitalt behåller de cirka 25–60% kontra cirka 10% i en traditionell studiemiljö 

Detta föreslås framförallt bero på att i en digital miljö kan studenterna repetera samma information flera gånger och välja när och hur de vill konsumera informationen. 

Det är i kristider utveckling frammanas, tillsammans kan vi med insikter från denna dystra tid fortsätta att utveckla vårt samhälle och varandra med tekniken som ett verktyg.  

Kursen kring Corona som The Imperial College London lanserade hittas här: https://www.coursera.org/learn/covid-19  

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.