Från Hammar och Spik till Koda och Klick: En Ny Väg för Byggnadsarbetare

distansakademin jobb Oct 26, 2023

I ljuset av de senaste varslingsvågorna inom byggsektorn, där företag  tvingats minska sin personalstyrka betydligt, står vi vid Distansakademin vittne till en markant förändring i arbetsmarknaden. En ökande mängd av våra deltagare kommer nu från byggbranschen, med en bakgrund som byggnadsarbetare, och detta har visat sig vara en överraskande fördelaktig bakgrund för att göra en övergång till programmering.

En Bransch i Omvandling

Den senaste tiden har varit tuff för byggbranschen, med ett stort antal varsel som drabbat byggnadsarbetare. Dennis Borglin, avtalsansvarig på Byggnads Småland-Blekinge, bekräftar att det främst är snickare som berörs, och att detta utgör en betydande del av arbetsstyrkan på företag.

Detta beror till stor del på de stigande räntorna, som har haft en negativ påverkan på bostadsbyggandet och skapat en märkbar tystnad i branschen.

Fördelar med en Bakgrund inom Bygg

Trots de utmaningar som branschen står inför, öppnar denna omvandling upp för nya möjligheter för de som tidigare varit verksamma inom bygg. På Distansakademin har vi sett att en bakgrund inom bygg kan erbjuda unika fördelar när det kommer till att lära sig programmering:

  1. Problemlösning: Byggnadsarbetare står ofta inför komplexa problem som kräver kreativ problemlösning, en färdighet som är direkt överförbar till programmering.

  2. Rumslig Förståelse: Arbetet på en byggarbetsplats kräver en god förståelse för rum och struktur, vilket kan vara en fördel när man arbetar med kodstrukturer och algoritmer.

  3. Tålamod och Uthållighet: Byggprojekt kan vara tidskrävande och kräver ett högt mått av tålamod och uthållighet, egenskaper som även är värdefulla när man kodar.

  4. Teamarbete: Byggbranschen är högst beroende av effektivt teamarbete, och denna färdighet är lika viktig inom programmering, där projekt ofta drivs av team av utvecklare.

 

Medan byggsektorn genomgår en period av osäkerhet och omstrukturering, öppnas nya dörrar för de drabbade arbetarna. På Distansakademin stöttar vi dessa individer i deras övergång till programmeringsvärlden, och vi är övertygade om att deras unika färdigheter och erfarenheter från byggbranschen kommer att vara till stor nytta i deras framtida karriärer inom IT och teknik.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.