Ovärdelig kunskap redo för dig på YouTube

programmering youtube Feb 24, 2023

Vi har publicerat nya videor på YouTube där vi bl.a. delar information om hur du börjar jobba för dig själv och hur du samarbetar med andra på Github.

Till Distansakademins YouTube

Videorna

Gör slut med din anställning! Bli din egen chef och upplev friheten att jobba för dig själv

Så publicerar och delar du din kod på Github

Lär dig Python-programmering

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.