Chat with us, powered by LiveChat

21 övningar för nya programmerare

Övningarna är avsiktligen vaga, för att kunna genomföras oberoende av språk. Behöver du förtydligande kan du maila [email protected]

Övning 1

Ta emot ett namn, skriv ut information (ålder och stjärntecken) om personen baserat på namnet

Om användaren fyller i

 • Anders: 26 år, oxe
 • Kalle: 30 år, anka
 • Simba: 15 år lejon

Övning 2

Ta emot ett helt namn, skriv ut följande

 • Om efternamnet och förnamnet är "Kalle Anka", skriv: "Vi har samma namn"
 • Om förnamnet är "Kalle", men efternamnet inte är "Anka", skriv: "Vi har samma förnamn"
 • Om förnamnet inte är "Kalle", men efternamnet är "Anka", skriv: "Vi har samma efternamn"

Övning 3

Ta emot flera namn från användaren och skriv ut dem på en rad

 • Exempel på output kan se ut såhär: Anna, Maria, Pelle, Kalle

Övning 4

Skriv ett program som kastar en tärning och skriver ut ett slumpat värde från 1 till 6.

Övning 5

 • Ta emot ett namn på en maträtt (t.ex. köttgryta)
 • Skriv ut ett recept på den maträtt som användaren fyllt i.
 • Välj minst tre recept som ska finnas tillgängliga.
 • Skriv ut en text i början av ditt program där du presenterar programmet och vilka recept som finns.

Övning 6

 • Låt din användare skriva in siffror, en siffra i taget.
 • Summera alla tal som användaren fyllt i och skriv ut summan.

Övning 7

Skapa en loop där du tar emot flera personers namn och ålder. Skriv ut alla namn & åldrar när användaren skriver "stop" som förnamn och avsluta sedan programmet.

Övning 8

Skriv en funktion som låter användaren skriva in ett tal, skrivs ett ogiltigt tal in (exempelvis ett namn eller någon annan text) så varnar programmet och ber om ett nytt tal.

Övning 9

Gör ett registreringsformulär för användare. Spara användarens bl.a. förnamn, efternamn, ålder, mailadress. Skriv sedan ut alla uppgifter som sparats och säkerställ följande:

 • Om förnamn är kortare än 2 tecken, skriv ut att namnet är ogiltigt.
 • Om efternamn är kortare än 2 tecken, skriv ut att namnet är ogiltigt.
 • Om ålder är under 15, skriv ut att användaren är för ung.
 • Om mailadress är ogiltig, skriv ut att användaren har en ogiltig mailadress.

Övning 10

Gör ett program som låter användaren skriva in sina djur.

 • Användaren ska kunna skriva in valfritt antal djur
 • Programmet ska spara djurets namn och födelseår
 • Om användaren skriver "stop" som namn ska alla djur skrivas ut

Övning 11

Skapa ett program som tar emot en text och skriver ut samma text baklänges.

Övning 12

Skriv ett program som tar emot ett tal och skriver ut talets multiplikationstabell upp till tio.

Övning 13

Skapa ett program som tar emot en text, summerar alla siffror i texten och skriver ut summan.

Övning 14

Skriv ett program som gör följande

 1. Be om användarens namn.
 2. Be om användarens födelseår.
 3. Skriv ut användarens namn och ålder.
 4. Slumpa fram ett tal mellan 1–100 som inte visas för användaren.
 5. Be användaren gissa talet.
 6. Om användaren gissar fel får den gissa igen och igen tills den gissar rätt.
 7. Om användaren gissar rätt skrivs ”Grattis {namn}!” ut 3 gånger. Byt ut {namn} mot användarens namn.
 8. Be användaren om en pinkod.
 9. Skriver användaren in 4 siffror skrivs ”Lämna aldrig ut din pinkod till någon” ut.
 10. Skriver användaren in något annat än 4 siffror skrivs ”Det där verkar inte vara en pinkod” ut.
 11. Fortsätt be om användarens pinkod igen och igen tills användaren skriver ”1337”.
 12. Skriver användaren in ”1337” skrivs ”Du har klarat dig denna gången…” ut och programmet stängs ner efter 5 sekunder.

Övning 15

 • Skapa ett program där du ber användaren fylla i fem nummer, spara dessa.
 • Be användaren fylla i ytterligare ett nummer och om det finns bland talen som fylldes i tidigare skriver du ut "Talet finns", annars "Talet finns inte".

Övning 16

Skapa ett program där du tar emot användarens namn. Skriv ut ett felmeddelande om namnet användaren matar in är kortare än 3 tecken.

Övning 17

Skapa ett program som ber användaren mata in sitt namn och sedan skriver ut namnet tio gånger på rad.

Övning 18

Skapa ett program som ber användaren mata in sitt namn och sedan skriver ut de tre första tecknena i namnet.

Övning 19

Skapa ett program som ber användaren mata in sitt förnamn och vilket datum de föddes. Skriv ut personens förnamn, stjärntecken och kinesiskt årsdjur (använd Google för att ta reda på vilka stjärntecken och kinesiskt årsdjur som gäller för olika år och månader)

Övning 20

Skapa ett program som tar emot en siffra, och sedan skriver ut samma siffra i binärform läs mer här.

Övning 21

Skapa ett program som genererar och skriver ut 10 stycken slumpade siffror.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.