Vad är omställningsstudiestöd?

distansakademin tips Sep 19, 2022

Visste du att det 1 oktober 2022 införs ett stöd för dig som är vuxen och befinner dig i arbetslivet?

Det innebär att du kan kompetensutveckla dig inom den bransch eller inriktning du arbetar infon eller helt byta spår.

Omställningsstudiestödet består av två delar - dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp och dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

Du kan få stödet i 44 veckor; ännu längre om du studerar på deltid.

Detta gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023, men i vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade.

Stöd från en omställningsorganisation

Omställningsstudiestödet är en del av ett större paket som riktar sig till dig som står inför nästa steg i arbetslivet. Paketet innefattar även omställnings- och kompetensstöd från en omställningsorganisation.

Vilka villkor gäller för att vara berättigad till omställningsstudiestöd?

  • Du ska vara mellan 27 – 62 år
  • Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden, vilket innebär:
  • Du ska har arbetat 8 av de senaste 14 åren
  • Att du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.
  • Under denna tid ska du ha arbetat minst 16 timmar i veckan
  • Din utbildning ska vara berättigad till omställningsstudiestöd
  • Alternativt ska en omställningsorganisation finansiera utbildningen
  • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden (med detta menas att det ska finnas ett behov av den kompetens du tillgodogör dig genom utbildningen på arbetsmarknaden)
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.