Cookies & Hantering av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-postadress, ip-adress och namn. Syftet med en sådan behandling är för att kunna erbjuda anpassat innehåll och kunna spara de framsteg du som användare gör i våra kurser.
Vi får in dina uppgifter från kontaktformulär på webbplatsen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är skydd för grundläggande intressen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge ni är villigt aktiva medlemmar på vår plattform.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon utanför Distansakademin.se. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Linus Rudbeck (nås på [email protected] & 076-323 74 94). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på uppgifterna ovan. Du når vårt dataskyddsombud på uppgifterna ovan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

Vi sparar "Cookies" på din dator för att kunna anpassa vår hemsida efter dina behov, detta tillåter dig att logga in och ta del av våra kurser. 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.