Chat with us, powered by LiveChat

3. Vilket programmeringsspråk ska du lära dig?

Jakob Forsbacka och Linus Rudbeck berättar om de programmeringsspråk de själva kan, vad de används till och hur lätta eller svåra de är att lära sig.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.