Chat with us, powered by LiveChat

4. Programmering och motivation

Jakob Forsbacka kör solo och berättar om hur det är att lära sig kod samt svarar på alla era frågor om programmering.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.