Chat with us, powered by LiveChat

5. Kod till pengar

Daniel Fransén och Linus Rudbeck diskuterar hur du går från nybörjare inom kod till att faktiskt tjäna pengar och landa ditt första jobb.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.