Chat with us, powered by LiveChat

14. Vad är omställningsstudiestöd?

Från oktober 2022 kommer en omställningsstudier och omställningsstudiestöd göra det möjligt för fler personer som befinner i arbetslivet att vidareutbilda sig utan att behöva förlora inkomst eller anställning. Tillsammans med TRR kan Distansakademin erbjuda kurser och utbildningar för dig som är berättigad till omställningsutbildning via en omställningsorganisation.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.