24. Är programmering svårt?! Och andra frågor om programmering!

Videoavsnitt från när Linus svarar på alla frågor som finns om programmering.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.