34. Hur Linus började med kod

I detta avsnittet berättar Linus hur det gick till när han började med programmering och vilka lärdomar han har fått med sig under resan.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.