37. Måste man ha en examen för att jobba med programmering?

Tror du att en examen är din enda biljett till programmeringsvärlden? Tänk om! 🚫🎓 I denna video krossar vi myten om att du måste ha en formell utbildning för att bli programmerare. Vi snackar verkliga stories om självlärda kodproffs och ger dig inside-tips för att starta din karriär som utvecklare.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.