41. Intervju: Alex och Noel om karriärbyte till programmering

I denna intervju möter vi Noel och Alex, två individer som har gjort en betydande karriärsväng. Från att ha arbetat inom IT-support och studerat ekonomi, har de nu tagit steget in i den dynamiska och ständigt växande världen av fullstackutveckling.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.