Utbilda personal

Är ni i behov av att kompetensutveckla era medarbetare?

Vi hjälper er utbilda era medarbetare inom Programmering, IT-säkerhet, och Office-programmen.

"Hösten 2020 gick jag två Office-utbildningar via min arbetsgivare, eftersom jag var permitterad, hos Distansakademin. Jag är inte superhaj på Office så först gick jag en grundläggande utbildning och sedan kompletterade med jag med en avancerad uppföljare, det var smidigt och lärorikt" — Anna-Karin

Sedan 2017 har Distansakademin utbildat tusentals människor i digitala färdigheter på varierande arbetsplatser.

Vi har arbetat med omställningsarbete och kompetenshöjande insatser i allt från Office-paketet för permitterade medarbetare till att lära logisitikanställda inom grundläggande Python-programmering.

Fördelen med vårt erbjudande är att era anställda får tillgång till en dynamisk plattform och lärarledd handledning och utbildning utefter deras behov, till exempel baserat på ett frågeformulär med en självskattning.

Vår erfarenhet är att med rätt anpassad utbildning som grundar sig i medarbetarens behov och intresse når vi mycket hög slutförandegrad.

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom de flesta programmeringsspråk och IT-relaterade ämnen, både platsbundet och helt digitalt.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss

Exempel på utbildningar vi genomfört:

Våra lärandelösningar

Skräddarsydd utbildning

Våra skräddarsydda utbildningar utformas tillsammans med er efter era behov. Det kan både handla om att medarbetarna uppgraderar sina kunskaper, eller att medarbetare bygger på med kunskap som möjliggör en förflyttning till en ny roll.

Färdiga kurser

Vi erbjuder mängder av kurser specifikt utformade för att matcha behovet av kompetensförflyttning i olika typer av organisationer.  Välj utbildning baserat på era förutsättningar och mål. Kurserna genomförs interaktivt digitalt och/eller i klassrum.


Kontakta oss

Daniel Fransen

Försäljning / Samarbeten
[email protected]
076-338 15 77

Linus Rudbeck

Utbildning
[email protected]
076-323 74 94

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.