Chat with us, powered by LiveChat

Lär dig C#-programmering, del 2

lär dig c# May 04, 2020
 

Här på distansakademin.se erbjuds du utbildning inom programmering på distans helt gratis och detta är den andra lektionen i vår kurs "Grundläggande programmering i C#". Registrera dig gratis för att bl.a.:

  • Ladda ned koden vi skriver.
  • Ta del av kommentarer och svar.
  • Få feedback på koden du skriver.

I denna lektionen lär vi oss använda Int, alltså variabeltypen heltal, för att exempelvis beräkna vår användares födelseår baserat på ålder.

Börja, som sist, med ett nytt konsollprogram och be sedan er användare skriva in sin ålder genom att byta ut koden mellan de innersta måsvingarna till:

Console.WriteLine("Skriv din ålder: ");

För att ta emot åldern skriver vi sedan

int age = Console.ReadLine();

Testar ni att köra programmet ser ni att koden inte går att starta och att kodraden vi skrev sist är understruken med ett rött streck. Kolla i fellistan längst ned för att se felet: "Cannot implicitly convert type 'string' to type 'int'". Detta betyder att vi försöker spara en variabel av typen 'string' till en variabel av typen 'int', vilket inte går (mer om variabeltyper kommer senare i kursen).

För att fixa problemet byter ni ut raden ni nyss skrev mot följande kod:

string input = Console.ReadLine();
int age = int.Parse(input);

Console.WriteLine("Din ålder är " + age);

Nu konverterar vi vår string (text) till en int (heltal) så att vi kan använda den för att göra beräkningar. Det konverterade värdet finns sparat i variabeln som heter age.

Nu vill vi beräkna användarens födelseår genom att subtrahera (ta bort) åldern från det året det är:

int birthYear = 2020 - age;
Console.WriteLine("Du föddes år " + birthYear);

Testa att köra programmet och säkerställ att det fungerar genom att skriva in din ålder. 

Övningar

Gör följande övningar innan du markerar avsnittet som klart

  • Beräkna och skriv ut vilket år användaren fyller 50.
  • Be användaren fylla i sitt födelseår och sedan beräkna deras ålder.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.