Bli en vinnare på LinkedIn

linkedin Jul 06, 2020
 

”Jag gick kursen och har nu börjat arbeta med Linkedin aktivt, har redan fått förslag på intressanta möjligheter efter två veckor” - Johan

”Efter kursen tycker jag det är lättare att definiera mig själv och jag som produkt, att kommunicera detta till marknaden gör att det är tydligare vad jag kan tillföra." - Anna


Idag släpps äntligen Kursen ”Bli en vinnare på Linkedin” på Distansakademin.se.

Kursen är helt kostnadsfri och tar ungefär 2-3 dagar att gå igenom inklusive uppgifter!

Kursen innehåller 5 enkla steg där du får all information om hur du går från att inte ha en aning om vad du vill uppnå med Linkedin till att veta exakt

VAD,

HUR och

VARFÖR

just du och ditt personliga varumärke bör finnas på Linkedin.

Oavsett om ditt mål är att skaffa nytt jobb, bättre jobb eller fler kunder...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.